РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.01.2011

Започна подаването на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ-Пазарджик. До 31 март 2011г. всички физически и юридически лица, извършващи дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или обезвреждат отпадъци (битови, строителни, производствени и опасни), трябва да подадат в екоинспекцията годишните си отчети за 2010 година.

Дейности с отпадъци могат да извършват не само лицата, регистрирани по търговския закон, а и всички други, регистрирани по националното законодателство - държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации, бюджетни предприятия и др.

Изискването за внасяне на годишен отчет касае 11 общини и над 400 юридически лица на територията, контролирана от РИОСВ–Пазарджик.

За непредставяне на годишните отчети според ЗУО глобата е от 2000 до 6000 лв.