РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.11.2012

На двудневен семинар във Велинград, организиран от МОСВ и РИОСВ-Пазарджик пред 40 директори на училища и учители по биология, химия и природни науки от областите София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Смолян и Пазарджик беше представено ръководство за учители «Управление на околната среда за по-добър живот в училищата» по проект «Управление на околната среда за устойчив начин на живот в българското обощообразователно училище».

Семинарът откри инж. Николай Лулов – директор на РИОСВ-Пазарджик и отправи послание към участниците във форума: «Да формират у подрастващите с педагогическите си умения възможност за вземене на правилни решения спрямо околната среда, защото нашите решения имат своите екологични отпечатъци и по невидим начин са част от една голяма верига, в която сме включени. Живеем в противоречив и взаимно-обвързан свят в който това, което се случва на стотици и хиляди километри от нас, все по-пряко ни влияе. Вече е важно, не само разумното използване на природните ресурси, а това, което всеки един от нас прави ежедневно.”

Мария Гончева – експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол” в МОСВ презентира процеса на подготовка, адаптиране и разпространение на ръководството за учители като част от политиката на МОСВ за повишаване на екологичното съзнание и култура на обществото.

Директорът на СОУ „Александър Чапай”- гр. Белово, г-жа Ивана Даутова представи презентация за доброто междуинституционално сътрудничество с РИОСВ-Пазарджик, изразяващо се в постоянни контакти и активно включване на училището в информационните екологични кампании по повод важни природозащитни дати през годината.

Ученици и учители от СОУ „Васил Левски” – Велинград представиха добри практики на зелените ученически компании и участието им в различни дейности и конкурси с екологична насоченост през последната година, със специален акцент върху издадените от училището „Бележник на билките във Велинградско” и „Зелени приказки”, част от които чуха от самите им автори участниците в семинара.