РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.01.2011

На 15 и 16 януари 2011г. по поречието на река Марица, в големи и малки водоеми на област Пазарджик, експерти от сектор “Биоразнообразие” на екоинспекцията и екипи на ФПС“Зелени Балкани”и БДЗП ще извършат преброяване на зимуващите там водолюбиви птици.

Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са: язовир “Тополница”, рибарниците край село Звъничево, река Марица.

Резултатите в национален мащаб ще установят промените в числеността и разпространението на зимуващите в България водолюбиви птици, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за птиците. Анализът на данните ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуването им.

Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), която следи миграционните процеси при птиците като знак за промените в климата.