РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.12.2010

51 491 кг. биологични и клинични отпадъци от здравни заведения и индивидуални лекарски практики на територията на област Пазарджик са третирани и обезвредени от началото на 2010 година. От тях, 3 126 кг. са обезвредени в инсенератора на ПУДООС към МОСВ, а останалите 48 365 кг. - в автоклавна инсаталация в гр. Пазарджик.

Експертите провериха дали болниците са изготвили програми за управление на дейностите с отпадъци, дали са ги класифицирали правилно, имат ли разрешение за събиране и временно съхранение и договор с фирма за транспортирането и обезвреждането им. 100% от лечебните заведения и 80% от индивидуалните практики са изпълнили тези изисквания. На останалите са направени предписания в кратки срокове да ги приведат в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

В резултат на извършените проверки през 2009г. и 2010г. са сключени 256 договора за предаване на опасните болнични отпадъци на фирми, притежаващи необходимото разрешение за тази дейност.