РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.12.2010

И днес, 10.12.2010г. продължи проверката на екипи на РИОСВ и РЛ-Пазарджик за локализиране на източника, причинил размътването на река Луда Яна. Сигнал за наличие на умряла риба в реката беше получен в инспекцията вчера предиобяд, чрез телефон 112. Директорът на РИОСВ-Пазарджик разпореди незабавна проверка. Експертите взеха водни проби от реките – Асарелска, Панова, Люляковица, Луда Яна и Банска Луда Яна. До края на деня източник не беше локализиран. Беше обследвано обстойно горното течение на река Луда Яна. Съставени са констативни протоколи с предписания и протоколи за вземане на проби.

Проверката на РИОСВ и РЛ-Пазарджик днес установи източника – изчистване на утайки от микроязовир в границите на “Асарел Медет” АД и по-точно, прилагането на неподходяща технология. При товаренето и транспортирането на утайката, част от нея се е изливала обратно в реката, което я е замътнило. Извършено е повторно пробонабиране от река Асарелска.

Директорът на РИОСВ-Пазарджик разпореди пробовземане и анализ на води от река Луда Яна преди вливането й в река Марица, както и проби от река Марица преди и след вливането на Луда Яна в нея. Резултатите от водните проби ще бъдат готови във вторник, 14.12.2010г. На база на констатациите, направени при проверките на 9 и 10.12.2010г. и на резултатите от анализите, РИОСВ ще наложи адекватна санкция.