РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.11.2012

В резултат на упражнен контрол и дадени от РИОСВ-Пазарджик предписания, от началото на 2012г. бяха ускорени процедурите и закрити 20 селски сметища с преустановена експлоатация.

До началото на 2012 г. закритите депа за неопасни отпадъци в селата на област Пазарджик са 76. Общините Пещера, Панагюрище, Стрелча, Батак, Ракитово и Септември са закрили всички селски сметища и експлоатират само общинските депа за битови отпадъци. Предстои закриването на още 14 сметища, в общините: Белово -3, Брацигово-1, Велинград-3, Лесичово-5 и 2 в Пазарджик. Те са със спряна експлоатация и не функционират като такива.

От 2005 год., със заповед на директора на РИОСВ в регион Пазарджик беше преустановена експлоатацията на всички селските сметища. В момента битовите отпадъци се обезвреждат само на 11–те общински депа за неопасни отпадъци.