РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.11.2010

28 сигнала са подадени от граждани, фирми и институции в РИОСВ-Пазарджик от началото на 2010г. 21 са получени след обаждане на "Зеления телефон", а 7 по електронната поща. Най-многобройни са сигналите за констатирани замърсявания на води от дейността на промишлени обекти и за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места. Нееднократни са сигналите за намерени ранени или в безпомощно състояние птици, за незаконен добив на инертни материали, за нарушения на Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Експертите са извършили проверки по всички сигнали. 12 от тях са се оказали неоснователни, 2 са препратени по компетентност. При констатирани нарушения са съставени 3 акта по Закона за водите и дадени 8 предписания за отстраняването на допуснати несъответствия с нормите на екологичното законодателство. На спасителния център в град Стара Загора след подадени сигнали са предадени 4 щъркела, 2 костенурки, 1 сова и 2 обикновени мишелова.

На "Зеления телефон" на РИОСВ-Пазарджик – 034/ 44-18-75 и на електронeн адрес: riewpz@b-trust.org се приемат сигнали за нарушения на всички компоненти на околната среда - замърсяване на води, почви, въздух, нерегламентирано изхвърляне и унищожаване на отпадъци, унищожаване, притежаване и търгуване със застрашени или защитени от Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове и др.

Анонимни сигнали не се приемат.