РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


16.11.2010

Във връзка с предстоящо застраховане на работници и служители за Групова рискова застраховка злополука и общо заболяване, в т.ч. комплексно с обслужване по трудова медицина , РИОСВ–Пазарджик, уведомява заинтересованите застрахователни дружества, притежаващи лиценз за дейността съгласно Кодекса на застраховането, че до 17.00 часа на 23.11.2010г., могат да представят своите оферти/предложения за условията за сключването и размера на застрахователната премия .

Лицата, които ще бъдат застраховани са 38 , със средна застрахователна сума 2000 лева. Срокът на застраховане е една година.

Предложенията се представят на адрес: Пазарджик, ул.Гурко №3, ет.4, стая 21 – Административно обслужване 1 гише.