РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.10.2010

В периода август-октомври експертите на РИОСВ извършиха проверки в 7 пункта за изкупуване на билки, предвид активния сезон за събирането им.

За констатирани административни нарушения са съставени 2 акта - на собственика на пункт, извършващ дейността без регистрация в с.Величково и за наличие на количества зелена шипка в пункт в с.Априлци. Екоинспекцията ежегодно предписва на общините и държавните лесничейства да не издават позволителни за събиране на плод шипка преди настъпване на зрялост. Ранното събиране на зелена шипка води до ниско качество и дори негативни характеристики на продуктите, за които тя ще бъде употребена. Препоръките за ограничаване събирането на зелени плодове са в съответствие с позициите на България като износител на билки и билкови продукти.

За неправилно събиране на билки в Закона за лечебните растения е предвидена глоба в размер до 3 000 лева.

При проверките на пунктове в селата: Левски, Карабунар, Бошуля, Паталеница и Драгор не бяха констатирани нарушения.