РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.11.2012

РИОСВ - Пазарджик започва масирани проверки на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички във връзка с влязлото в сила от началото на октомври изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Продуктова такса за полимерни торбички тип „потник”, чиято дебелина е под 25 микрона и размери по-малки от 39/49 см влиза в сила от 01.10.2012 г. Тарифата е както следва – от 01.10.2012 г.- 0,35 лв./брой, 01.01.2013г. – 0,45 лв/брой, 01.01.2014 г.- 0,55 лв./брой.

Целта е да се намали потреблението на този вид торбички и да се стимулира населението да използва торби за многократна употреба или биоразградими. Освободени от заплащане на продуктова такса „полимерни торбички” са производителите/вносителите на полимерни торбички както и търговци, които предлагат торбички с дебелина над 25 микрона и размери над 390/490 мм, и тези за първична опаковка в търговската мрежа без дръжки.

При проверките ще се изискват документи доказващи произхода на полимерните торбички, материала и дебелината им.

При установяване на незаплатена продуктова такса в случаите, когато такава се дължи, ще се предприемат действия по прилагането на чл. 143, ал.3, т.3 от Закона за управление на отпадъците, според който за извършване на продажба на полимерни торбички, за които не е заплатена продуктова такса, санкцията е в размер от 3 000 лв. до 10 000 лв.