РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.10.2010

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Благовеста Ангелова Иванова

2.Румяна Миткова Иванова

3.Камелия Манолова Георгиева

4.Латинка Хараланова Манчорова

5.Гинка Георгиева Дудова

6.Евелина Николова Георгиева

още