РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.01.2013

На 20-ти януари 2013г. изтече срока за подаване в РИОСВ на отчетите на билкозаготвителите за дейността им през 2012 година. До тази дата, всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната година и за наличните към момента в складовите им бази.

През 2012г. в РИОСВ-Пазарджик бяха регистрирани нови 17 билкозаготвителни пункта. Прекратилите дейност са 5. Общият им брой към момента е 74. В срок, до 20 януари 2013г. годишни отчети са подали собствениците на 30 билкозаготвителни пункта. Подалите неверни данни и неспазилите срока търпят санкции.

За тези нарушения в Закона за лечебните растения са предвидени глоби за физически лица от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева.