РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.09.2010

През август експертите на РИОСВ-Пазарджик ревизираха изпълнението на заложените мерки в програмата на “Асарел Медет“ АД за ликвидиране на щетите от инцидентното замърсяване на река Банска Луда Яна след поройния дъжд на 15 срещу 16 юни.

При проверките беше констатирано, че са възстановени карбонатните филтри в района на бараж1 и бараж 2 на река Панова, както и съоръженията и рекултивацията на нарушения участък от окисно насипище. Извършена е ревизия на техническото състояние и проводимостта на съществуващите хидро-технически съоръжения и укрепването им в района на бараж 2 на река Панова. Изготвени са технически задания за почистване на микроязовира, проверка и актуализация на капацитета на отводнителното съоръжение в района на окисно насипище и за оценка на стабилитета му.

Експертите дадоха предписание след избора на изпълнител, “Асарел Медет“ АД да представи за съгласуване в РИОСВ-Пазарджик програма за почистване на микроязовира.