РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


26.08.2010

МОСВ отправя покани за сектор „отпадъци” към общините, подготвящи приоритетни проекти за изграждане на регионални системи, веднага след като заявят готовност за кандидатстване. Вече са изпратени покани на 4 региона (Перник, Ботевград, Видин и Бургас) с обща индикативна стойност на предвидените за тях финансови средства в размер на 93 млн. лв.

До края на месец септември ще бъдат отправени покани и до още 13 региона (Бяла, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Левски, Луковит, Малко Търново Панагюрище, Плевен, Разлог, Самоков и Ямбол) а в началото на 2011 г., веднага като са готови и останалите 5 регионални системи (Пазарджик, Кочериново, Провадия, Стара Загора и Своге). Общата индикативна стойност на предвидения ресурс за тези проекти е 470 млн. лв.

Основен фактор за успешното усвояване на средствата по ОП „Околна среда” е активността на общините при подготовката на проекти за изграждане и развитие на инфраструктура за отпадъчни води и управление на битовите отпадъци. Извършените от общините разходи за изпълнение на приоритетни проекти ще бъдат възстановени от програмата при условие, че са направени при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, държавните помощи и опазване на околната среда.

Експертите на МОСВ провеждат редовни срещи с общините и оказват непрекъсната методическа помощ и консултации в хода на подготовката и изпълнението на проектите.