РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.08.2010

МОСВ отправя покани за сектор „отпадъци” към общините, подготвящи приоритетни проекти за изграждане на регионални системи, веднага след като заявят готовност за кандидатстване. Вече са изпратени покани на 4 региона (Перник, Ботевград, Видин и Бургас) с обща индикативна стойност на предвидените за тях финансови средства в размер на 93 млн. лв.

До края на месец септември ще бъдат отправени покани и до още 13 региона (Бяла, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Левски, Луковит, Малко Търново Панагюрище, Плевен, Разлог, Самоков и Ямбол) а в началото на 2011 г., веднага като са готови и останалите 5 регионални системи (Пазарджик, Кочериново, Провадия, Стара Загора и Своге). Общата индикативна стойност на предвидения ресурс за тези проекти е 470 млн. лв.

Основен фактор за успешното усвояване на средствата по ОП „Околна среда” е активността на общините при подготовката на проекти за изграждане и развитие на инфраструктура за отпадъчни води и управление на битовите отпадъци. Извършените от общините разходи за изпълнение на приоритетни проекти ще бъдат възстановени от програмата при условие, че са направени при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, държавните помощи и опазване на околната среда.

Експертите на МОСВ провеждат редовни срещи с общините и оказват непрекъсната методическа помощ и консултации в хода на подготовката и изпълнението на проектите.