РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.07.2010

Експертите на РИОСВ продължават обследването на река Банска Луда Яна след инцидентното замърсяване на водите й от преляла след пороен дъжд отводнителна канавка на “Асарел Медет”АД на 16.06.2010г.

Анализът на резултатите от взети водни проби при моста на село Бъта на 30.06.2010г. показва, че по ПДК /пределно допустими концентрации/ водите й отговарят за втора категория водоприемник. Концентрацията на разтворения кислород във водата - 10 мг/л е оптимална за водната биота. Установени са следните стойности на : мед - 0.06 мг/л при ПДК от 0.1 мг/л, манган – 0.16 мг/л при ПДК от 0.3 мг/л , желязо – 0.08 мг/л при ПДК от 1.5 мг/л.

Екоекспертите ще продължат да следят състоянието на водния обект и самопречистващата му способност.