РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.06.2010

Проектът „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати” ще бъде представен от 10.30 часа на 6 юли (вторник) в залата на РИОСВ-Пазарджик. Опазването на ценни за България растителни видове провокира инициирането му. Проектът е разработен от Института по ботаника при БАН, финансиран е по финансов механизъм LIFE + на ЕС. В него Министерството на околната среда и водите участва като съ-бенефициент. В рамките на пилотната мрежа се предвижда създаването на 56 растителни микрорезервата за опазване на 47 вида висши растения и мъхове с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища извън защитените територии. Реализацията на проекта е 3 години и 6 месеца.

На територията на РИОСВ-Пазарджик обект на този проект са видовете : Маришко подрумиче с находище при град Белово, Немска жълтуга с находища в района на яз.Тошков чарк и яз.Широка поляна, Атинска мерендера– находището е край с.Исперихово и Стояново лютиче - при с.Равногор.

На 6 юли 2010г. координиращата организация – Институт по ботаника при БАН ще представи Проекта с неговите цели и планирани дейности пред експерти от РИОСВ, кметове на селищата и заинтересованата общественост.