РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.06.2010

В резултат на проведеното събеседване, комисията класира кандидатите, както следва:

1. Десислава Величкова Величкова

2. Георги Димитров Трифонов

3. Елена Николова Попова - Тренкова

4. Петя Георгиева Александрова

5. Снежанка Василева Терзийска