РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.06.2010

Девет акта за нарушения на Закона за управление на отпадъците съставиха експерти на РИОСВ-Пазарджик при проверки през последната седмица.

Анализът на контролната дейност за периода сочи като най-чести нарушенията, свързани с извършване на дейности с отпадъци без разрешение от екоинспекцията, смесване на опасни с неопасни отпадъци и непредставени в срок годишни отчети за формирани отпадъци от производствена дейност през 2009 год.

Нарушенията са констатирани при съвместни проверки с икономическа полиция на площадки за дейности с черни и цветни метали във Велинград, Ракитово, Панагюрище, Стрелча и Септември. Актовете са съставени на физически лица. За изброените нарушения на Закона за управление на отпадъците глобите за физическите лица варират от 300 до 1000 лева.

За последната седмица експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки в 43 обекта и дадоха предписания за подобряване на дейностите, свързани с изискваниянта на екологичното законодателство.