РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.06.2010

Експертите на РИОСВ-Пазарджик направиха предписание на “Асарел Медет”АД до 2 юли 2010г. дружеството да представи за одобрение програма с финансово обезпечени технически мерки за ликвидиране на последствията от ицидентното замърсяване и недопускане в бъдеще на аварийни ситуации и при високи води.

Днес експертите на РИОСВ отново ще вземат водни проби от обекта и ще продължат наблюдението на действията за отстраняване на последствията от аварийната ситуация, възникнала заради незадоволително техническо състояние на хидротехнически съоръжения за отвеждане на повърхностни води.

За ненавременно уведомяване на контролния орган на дружеството ще бъде наложено административно наказание по Закона за водите. Ако резултатите от водните проби докажат увреждане и замърсяване на компонент на околната среда, ще бъде наложена и имуществена санкция.