РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

16.06.2010

№ по ред Вх. № име, презиме, фамилия Забележка

1 ЛС-08-2037/07.06.2010 Татяна Георгиева Миличина недопусната - Образованието не отговаря на изискванията за специалност

2 ЛС-08-2046/07.06.2010 Георги Димитров Трифонов допуснат

3 ЛС-08-2048/07.06.2010 Петя Георгиева Алексиева допусната

4 ЛС-08-2057/08.06.2010 Десислава Величкова Величкова допусната

5 ЛС-08-2058/08.06.2010 Петя Георгиева Генова допусната

6 ЛС-08-2071/09.06.2010 Елена Николова Попова-Тренкова допусната

7 ЛС-08-2100/10.06.2010 Бойка Георгиева Спасова недопусната - Образованието не отговаря на изискванията за специалност

8 ЛС-08-2103/11.06.2010 Любка Николова Кискинова недопусната - Образованието не отговаря на изискванията за специалност

9 ЛС-08-2104/11.06.2010 Снежанка Василева Терзийска допусната

10 ЛС-08-2105/11.06.2010 Петя Костадинова Илиева недопусната - Образованието не отговаря на изискванията за специалност

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.06.2010 г. от 14.00 часа в сградата на РИОСВ