РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.11.2012

Паленето на автомобилни гуми с цел извличане на вторични суровини продължава. Суровите глоби, актуализирани с промените в Закона за управление на отпадъците не стряскат нарушителите. През последната седмица експерти на РИОСВ съставиха акт на жител на с. Говедаре за запалени от него автомобилни гуми и треви в стопански двор между селата Говедаре и Хаджиево, на 100 метра от пътя. Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците. Предвидената глоба за физически лица в ЗУО е от 2 000 лв. до 5 000 лв.

При горене, автомобилните гуми, отработените масла и синтетичните материали се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата. Във въздуха се отделят въглероден окис, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксин, които са канцерогенни.

Кметовете на населени места да засилят контрола за недопускане изгарянето на автомобилни гуми, отработени масла и синтетични материали, призовава РИОСВ – Пазарджик.