РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.05.2010

На вниманието на:

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКТОРИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с повишения интерес за ползване на почивната база на МОСВ – вила № 4, м.”Дъното” яз.Батак, моля в срок до 04.06.2010 да заявите Вашите предпочитания за конкретен период.

още