РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.05.2010

В началото на месец май изтече срокът за подаване на уведомления в РИОСВ-Пазарджик за откриване на пунктове за изкупуване на живи охлюви, за местонахождението и отговорниците им. В указания срок в екоинспекцията постъпиха уведомления от 20 физически и юридически лица, които ще извършват дейността.

Тази година пунктове за изкупуване на живи охлюви ще има в Пазарджик, Панагюрище и в селата: Главиница, Панагюрски колони, Попинци, Левски, Априлци, Калугерово, Пищигово, Виноградец, Мененкьово, Козарско, Дорково и Радилово.

Периодът за събиране от природата, изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фирмено отглеждане започва ежегодно от 10 май и продължава до 30 юни. Минималният размер на събираните, изкупуваните и изнасяните охлюви и черупки от тях е 28 мм в диаметър. Лицата, които изкупуват охлюви с цел търговия, включително изнасяне през граница са длъжни да оборудват пунктовете си с хладилно помещение за живи охлюви, да подсигурят подходящ анбалаж за съхранение, транспорт и калибровъчно сито за пресяване на маломерните екземпляри.

Неспазилите тези изисквания на Закона за биологичното разнообразие подлежат на санкции. За физически лица глобите са от 100 до1000 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци от 200 до 5 000 лева. Експерти на РИОСВ-Пазарджик ще извършат проверки на декларираните количества.