РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.10.2012

По предписание на РИОСВ-Пазарджик са предприети комплексни мерки за предотвратяване паленето на отпадъци на общинското депо. Превантивните мерки са изискани от концесионера с цел ограничаване достъпа на хора.

Заради сигнализиране на инспекцията през последната седмица за обгазяване на с. Капитан Димитриево от нерегламентирано изгаряне на отпадъци на близкото сметище, РИОСВ извърши няколко проверки и предприе мерки за решаване на проблема.

Заради констатирано горене на отпадъчното тяло и замърсени терени с леки фракции отпадъци в землището на с. Алеко Константиново – до територията на депото, РИОСВ изиска от община Пазарджик и концесионера – фирма „БРОКС”ООД спешни мерки за почистване на замърсените площи и недопускане на повторно замърсяване. При проверка на съоръжението на 19 октомври / петък / експертите констатираха, че предписанието е изпълнено. Концесионерът е почистил замърсените площи и изпълнил изискването за охрана и контрол на депото за недопускане на лица, извършващи нерегламентирани действия в района. Сключеният договор с „Радио СОТ” за наблюдение на обекта е с цел респектиране на нарушителите.

От община Пазарджик е изискан засилен контрол на съоръжението. При следващи инциденти ще бъде съставен акт на кмета на общината за неизпълнение на задължения, вменени му от Закона за управление на отпадъците.