РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.04.2010

Четири акта за нарушения на Закона за управление на отпадъците съставиха експерти на РИОСВ-Пазарджик при проверки през последната седмица.

Анализът на контролната дейност за периода сочи като най-чести нарушенията, свързани с неизпълнениe на предписания, извършване на дейности с опасни отпадъци без разрешение от екоинспекцията, неизпълнение на разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци.

Нарушенията са констатирани при проверки на площадки за дейности с черни и цветни метали в с.Главиница, гр.Ветрен, с.Варвара и гр.Септември. Актовете са съставени на физически лица. За изброените нарушения на Закона за управление на отпадъците глобите за физическите лица варират от 150 до 500 лева.

За последната седмица експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки в 23 обекта и дадоха предписания за подобряване на дейностите, свързани с изискваниянта на екологичното законодателство. Бяха издадени и 6 наказателни постановления на обща стойност 6 600 лева. „Биовет” АД е санкционирано с глоба от 3 000 лв. за изпускане на отпадъчни води със съдържание над индивидуалните емисионни ограничения, заложени в условията на комплексното разрешително на обекта. Глоби по 1000лв. са наложени на кметовете на Батак и Септември за непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. За неизпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците са наказани земеделски стопанин и управител на фирма, съответно с глоби от 100лв и 500лв.

За незаконна сеч в резерват „Купена” е наложена глоба по Закона за защитените територии в размер на 1000лв. и са отнети в полза на държавата послужилите за извършване на нарушението моторен трион и самар.