РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.04.2010

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Щерю Костов Тахов

2.Тодор Николов Велев

3.Тони Николаев Щерев

4.Николай Петков Симеонов

5.Димитър Иванов Ганев

Посочените кандидати трябва да се явят на 23.04.2008 г. от 13.00 часа в сградата на РИОСВ–гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4 за провеждане на тест.