РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.02.2010

Започна подаването на годишните отчети за отпадъците за 2009 г. в РИОСВ–Пазарджик.

Всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци вече могат да подават годишните си отчети за 2009 година. Отчети трябва да представят и лицата, които извършват търговия с отпадъци от черни и цветни метали, оползотворяват или обезвреждат отпадъци. Неразделна част от годишните отчети е идентификационната карта, в която фирмите попълват данни за предприятието и за извършваните дейности с отпадъци. Крайният срок, регламентиран в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни документи е 31 март 2010 година.

За контролираната от РИОСВ–Пазарджик територия това се отнася за 11 общини и над 320 юридически лица. ЗУО предвижда глоби в размер от 1000 до 3000 лв. за непредставяне на годишни отчети.