РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.02.2010

4 акта за административни нарушения и 10 наказателни постановления на стойност 8 750 лв. са наложени от РИОСВ-Пазарджик от началото на 2010 година. За периода експертите са упражнили контрол за спазване на екологичното законодателство в 132 обекта. В резултат на извършените проверки са направени 96 предписания.Най-голям е броят им в областта на управление на отпадъците.

При проверки на големи търговски обекти, хотелски вериги , предприятия и общини, относно въвеждането на разделно събиране на отпадъците бяха установени редица пропуски: липса на договори с фирми, събиращи разделно масово разпространени отпадъци, нередовно и неправилно водене на отчетните книги за отпадъците, смесване на стъклени и битови отпадъци с отпадъци от опаковки в контейнерите за разделно събиране, некласифицирани отпадъци, неподадени заявления за извършване на дейностите с отпадъци. Дадени бяха 33 предписания. При повторни проверки на обектите беше установено, че 20 от тях вече са изпълнени. Проверките продължават.