РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.01.2010

На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Регионалната инспекция по околна среда и водите - Пазарджик

С Ъ О Б Щ А В А

за постановено решение по ОВОС № 1-1/2010г. за одобряване на инвестиционно предложение: „Ваканционно селище” и „Индивидуално вилно строителство” в поземлени имоти № 013086, с площ от 2.739 дка и №013114 с площ от 28.949 дка, м.„Мангърова къшла” землище на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик

с възложител: „САБ ГРУП” ООД ЕИК № 102890224

с адрес на управление: с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян