РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.01.2010

Сигнал на телефон 112 за разлив на нефтопродукти в река Марица при с.Говедаре предизвика обследване на реката от дежурни екипи на екоинспекцията, Регионалната лаборатория, община Пазарджик и Гражданска защита в събота следобед.

20 минути след подаване на сигнала бяха взети 3 водни проби от река Марица в посочения участък и от изхода на колектор №3 на “Каучук АД” – гр. Пазарджик.

Резултатите от физико-химичния анализ показват наличие на нефтопродукти от 1,2 милиграма на литър при норма 0,3 милиграма на литър в пробата от изхода на колектор №3 на “Каучук АД”. Водните проби от р.Марица при с.Говедаре не показват наличие на нефтопродукти.

Заключението на експертите на РИОСВ след анализ на резутатите от пробите е , че замърсяването води до незначително увреждане на водната биотика и на екосистемите в реката.

За недопускане на повторни инциденти от този промишлен обект, Директорът на РИОСВ-Пазарджик инж.Николай Лулов разпореди обстойна проверка на съоръженията за пречистване на води и на производствения процес на предприятието.

Допуснатото нарушение на екологичното законодателство ще бъде санкционирано с акт за административно нарушение по Закона за водите.