РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.01.2013

Служители на РИОСВ – Пазарджик взеха участие в 37-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се проведе в периода 11-13 януари 2013 г. под егидата на Wetlands International. Преброяването се извърши в цяла Европа и е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България.

Екип на РИОСВ – Пазарджик извърши наблюдение на поречието на р. Марица, водоемите, разположени в близост и северно от реката, на язовир “Тополница” и някои микроязовири. Тази година числеността и видовото разнообразие на зимуващите птици в района са увеличени. По-висока численост е установена при лебедите – 52 пойни и 25 неми лебеди, преброени във водоемите до ВЕЦ”Алеко”, при зеленоглавите патици – 108, а над 600 короморана са преброени по поречието на р. Тополница, близо до Лесичово. Относително постоянна численост е установена за видовете бяла чапла и сива чапла.

Резултатите от преброяването ще покажат разпространението и промените в числеността и видовия състав на зимуващите птици унас, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за популациите. Анализът на данните ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.