РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.09.2012

От първи октомври 2012г. влиза в сила заплащането на продуктова такса за всички полимерни торбички, регламентирано с последното изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци. Тарифата от 01.10.2012 г. е 0,35 лв. за брой, от 01.01.2013 г. – 0,45 лв. за брой, а от 01.01.2014 г.- 0,55 лв. за брой.

Целта е да се намали потреблението на този вид торбички и да се стимулира използването на биоразградими или торби за многократна употреба.

В момента действащата Наредба се отнася за торбичките под 15 микрона. Производителите и вносителите на полимерни торбички вече са длъжни да се впишат в публичен регистър в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и да докладват за пуснатите количества на пазара в страната за по-голяма проследимост и ограничаване на нерегламентиран внос.

За периода от влизане в сила на продуктовата такса за полимерни торбички (01.10.2011г.) експерти на РИОСВ извършиха проверки в 29 обекта. Целта на проверките е да се установи дали дължимата продуктова такса е внесена в ПУДООС. Отговорността за това е на производители и вносители, но ако търговецът не докаже с документ произхода на полимерните торбички, отговорността за заплащане на таксата пада върху него. Изискват се документи, доказващи произхода, материала и дебелината им. На фирми, които на място не могат да покажат необходимите документи се дава предписание да ги представят в РИОСВ-Пазарджик. Сред проверените до момента фирми няма нарушители на екологичното законодателство.