РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

31.08.2012

На 30 август 2012 г. около 19:00 часа е възникнал пожар в границите на резерват „Дупката”, землище на община Батак. Пожарът е обхванал между 10 и 15 дка и е низов – горят основно мъртва дървесина и суха растителност върху повърхността на почвата. В гасенето на пожара, наред със служителите на службите пожарна безопасност и защита на населението и служителите на горските стопанства от района, участват и 4-ма служители на РИОСВ-Пазарджик. Към момента пожарът е ограничен. Продължават действията по потушаването му.