РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.08.2012

През август 2012г. експертите на РИОСВ извършиха проверки в 13 пункта за изкупуване на билки, предвид активния сезон за събирането им. За констатирани административни нарушения са съставени 4акта - на собственика на пункт, извършващ дейността без регистрация в с. Дорково и за наличие на количества зелена шипка в пунктове в селата Поибрене, Левски и Радилово. При проверки на пунктове в Ракитово, Смилец, Злокучене, Карабунар, Виноградец, Мененкьово и Поибрене не са констатирани нарушения. Дадени са пет предписания за подобряване на дейността и спазване изискванията на Закона за лечебните растения.

РИОСВ-Пазарджик ежегодно предписва на общините и държавните лесничейства да не издават позволителни за събиране на плод шипка преди настъпване на зрялост. Препоръките за ограничаване събирането на зелени плодове са в съответствие с позициите на България като износител на билки и билкови продукти. За неправилно събиране на билки в Закона за лечебните растения е предвидена глоба до 3 000 лева.