РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.08.2012

През следващата седмица РИОСВ започва проверки на физически лица и билкозаготвителните пунктове за бране и изкупуване на зелен плод от шипка.

Целта на проверките е да не се допусне неправилно събиране на лечебното растение. Ранното събиране на зелена шипка води до ниско качество и дори негативни характеристики на продуктите, за които тя ще бъде употребена.

РИОСВ-Пазарджик предупреждава да не се събира зелен плод от шипка, защото в него липсват биологично - активните вещества (витамини, каротин, органични киселини) и при изсушаване се получава суровина с влошено качество. Брането на неузрял плод от шипка е в нарушение на Наредбата за правилата и изискванията при събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения.

До края на август 2012г. експертите на РИОСВ ще проконтролират максимален брой билкозаготвителни пунктове, регистрирани на територията на областта. При установяване на нарушения, съгласно Закона за лечебните растения, на физически и юридически лица могат да бъдат наложени глоба до 3 000 лв. или имуществена санкция до 5 000 лв.