РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


29.09.2010

Във връзка с извършване на ремонт на работни и сервизни помещения на РИОСВ-Пазарджик, съгласно приложена количествена сметка, на основания чл.2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, желаещите могат в срок до 17:30 часа на 08.10.2010г., да представят оферти съгласно приложена количествена сметка.

още