РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.08.2012

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт ОВОС и ЕО” в отдел”Превантивна дейност”

І.ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Петя Василева Кърпелова

2.Елисавета Петрова Стоянова

3.Вера Ганчева Кацарова

4.Нено Ганчев Илков

5.Дафинка Цветанова Радулова

6.Александър Христов Моллов

7.Живка Романова Киприна

8.Георги Станимиров Дудин

още