РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.07.2012

Регионална инспекция по околна среда и водите - гр.Пазарджик обявява конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност :

І.Младши експерт ОВОС и ЕО

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-висше образование, образователна степен-бакалавър;

-специалност – екология и опазване на околната среда;

-минимален ранг и професионален опит – V мл.ранг, проф. опит не се изисква;

-да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;

още