РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.04.2012

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: „Старши експерт ОВОС и ЕО” в отдел “Превантивна дейност”

На основание получените резултати, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандати, както следва:

1.инж.Атанаска Георгиева Попова – 150 точки

2.инж.Иван Николов Божков – 136 точки

3.инж.Иван Димитров Аврамов – 124 точки

http://www.riewpz.org/konkursi-riewpz/Prot.kon.-24.04.2012.doc