РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.04.2012

Протокол от проведен конкурс с кандидатите за длъжността „Старши експерт ОВОС и ЕО” в отдел „Превантивна дейност” - РИОСВ–гр.Пазарджик

На тест, проведен на 21.04.2012 г., от 10.00 часа в сградата на РИОСВ-гр.Пазарджик бяха допуснати следните кандидати:

още