РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


03.08.2012

І. Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Петя Василева Кърпелова

2. Елисавета Петрова Стоянова

3. Вера Ганчева Кацарова

4. Нено Ганчев Илков

5. Дафинка Цветанова Радулова

6. Александър Христов Моллов

7. Живка Романова Киприна

8. Георги Станимиров Дудин

още