РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.08.2012

І. Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Петя Василева Кърпелова

2. Елисавета Петрова Стоянова

3. Вера Ганчева Кацарова

4. Нено Ганчев Илков

5. Дафинка Цветанова Радулова

6. Александър Христов Моллов

7. Живка Романова Киприна

8. Георги Станимиров Дудин

още