РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.06.2011

Регионална инспекция по околна среда и водите - гр.Пазарджик обявява конкурси за длъжностите:

1. „Младши експерт Натура 2000“ в отдел ”КОС”

2. „Младши експерт инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци“ в отдел ”КОС”

още

Готови образци за попълване:

1. Заявление за участие в конкурс по чл.17, ал.1 от НПКДС по образец

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец