РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


18.10.2010

Фондация "ЕкоОбщност" обяви началото на конкурса "Дърво с корен", чиято идея е всеки - човек, организация, фирма или просто група хора - да номинира любимото си дърво, което е ценно за него, за семейството му, общността или населеното му място.

Повече информация: Покана и условия за участие