РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

15.10.2010

Протокол за проведен конкурс с кандидатите за длъжността „Главен счетоводител” в направление „Финансово-стопанска дейност и административно обслужване”

На основание Заповед РД-09-344/14.09.2010 г.на Директора на РИОСВ-Пазарджик за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

още