РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


08.07.2008

Регионална инспекция по околна среда и водите - гр.Пазарджик обявява списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжностите:

1. “Младши експерт по контрол и рационално използване на земните недра и подземните богатства“ в отдел ”КОС”

още