РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.02.2013

 Експерти на РИОСВ-Пазарджик и БДЗП-Пловдив се включиха в отбелязването на Световния ден на влажните зони – 2 февруари в СОУ „Александър Чапай”– гр. Белово и СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Пазарджик. Обобщение на резулататите от януарското преброяване на водолюбивите птици във влажните зони на област Пазарджик и презентация на тема „ Важни Рамсарски места в България” бяха на вниманието на учители и ученици от 6,7 и 9-ти клас в двете училища. Учениците се интересуваха от смисъла на думата конвенция и от значимостта на подписаната на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.
Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният
фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения.
В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.  

Защо трябва да ги опазваме ?

o    Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни.
o    Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяават водните запаси и похранват подпочвените води.
o    Особенно ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел.
o    Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води.
o    В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за смекчаване на климатичните промени.
o    Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие.
o    Предлагат добри условия за отдих и туризъм.