РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

15.02.2013

През 2012 година граждани, фирми и общински администрации подадоха в РИОСВ-Пазарджик 1097 уведомления за инвестиционни предложения.

Проведени са три заседания на Експертния екологичен съвет на инспекцията. Постановени са две решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения : "Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик" и „МВЕЦ Щастливеца” в землищата на с.Алеко Константиново и с. Главиница, както и становище по екологична оценка на общ устройствен план на община Велинград.

През 2012г. в РИОСВ-Пазарджик постъпилите искания за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 61. Издадени са 55 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Две от тях са със заключение „подлежи на ОВОС”, а останалите петдесет и три със заключение „не подлежи на ОВОС”. За 1068 от постъпилите уведомления са издадени становища, че не подлежат на преценяване или оценка за въздействие върху околната среда.

При направения контрол на условията в издадените решения по ОВОС и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС не са констатирани неизпълнени такива. Няма наложени актове за стартирало строителство без проведени процедури.
Експертите от Дирекция „Превантивна дейност” отчитат значително намалял интерес към реализиране на инвестиционни намерения за производство на електроенергия от фотоволтаични инсталации.