РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.03.2013

 От 1-ви март 2013г. регистрацията в РИОСВ на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч е с променен формат на регистрационната карта.
Собственикът на диви животни е задължен да ги регистрира в 14-дневен срок от придобиването им. След попълване на заявление, РИОСВ издава регистрационна карта.
/ Формуляр на заявлението може да изтеглите тук /
Новият формат е в сила от 01.03.2013г. Регистрация без санкция се извършва в рамките на девет месеца, до 31.12.2013г. След изтичане на посочения срок, гражданите, които не са регистрирали животните си, подлежат на санкция, съгласно Глава седма от Закона за защита на животните.
Регистрационната карта се издава в два екземпляра – единият остава в РИОСВ, а другият се предоставя на собственика на животното. За всеки екземпляр се издава отделна регистрационна карта. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.
При животни, които живеят в постоянни семейни структурно-социални колонии, се регистрират отделните колонии, а не отделните екземпляри /това не се отнася за животни, които не живеят на стада, ята и групи/.
Досега съществуващата регистрация не се отменя. Всички диви животни, които вече са регистрирани, не подлежат на пререгистрация. На регистрация не подлежат домашни животни, селскостопански животни и добитък, селектирани за опитни цели и други потребности, селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н., селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птици.

Диви животни са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.