РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


17.07.2012

Регионална инспекция по околна среда и водите - гр.Пазарджик обявява конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност :

І. Младши експерт ОВОС и ЕО

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- висше образование, образователна степен-бакалавър;

- специалност – екология и опазване на околната среда;

- минимален ранг и професионален опит – V мл.ранг, проф. опит не се изисква;

- да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;

още