РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.04.2013

 През месец март експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки на депа за отпадъци и на републикански и общински пътища в областта с цел, недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
Контролирани са задължения на кметовете за почистване на общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, както и за осигуряване на съдове за събиране на отпадъци и извозването им.

Проверки от началото на 2013г. установиха замърсени с отпадъци терени на територията на община Батак, община Лесичово и кметства Черногорово и Алеко Константиново-образувани нерегламентирани сметища в местностите „Калдаръмица”, „Герена” и „Баира”. Дадените предписания за почистване са изпълнени от община Батак, община Лесичово и кметство Черногорово. За терените в с. Алеко Константиново, частна и общинска собственост е дадено предписание да се определят задълженията по ЗУО и почистените отпадъци да се насочат за рециклиране, оползотворяване или депониране, съгласно свойствата и характеристиките им. Предстои повторна проверка.
След упражнен контрол от РИОСВ, от началото на 2013г. са почистени четири локални сметища и крайпътни участъци на входно-изходни зони на населени места в общините Пазарджик, Лесичово, Велинград и Стрелча. Възстановени са качествата на 41 дка земеделски земи.

На Областно пътно управление е дадено предписание до 28 април да почисти замърсявания с битови и строителни отпадъци по отсечката гр.Пазарджик- с.Мало Конаре – с.Пищигово, а на кмета на гр. Панагюрище – установени замърсявания с битови отпадъци на прилежащи терени и земеделски земи по павирания път до с. Попинци, на пътя Панагюрище – с. Оборище и на отсечката от главен път ІІ-37 до с. Свобода.

По сигнали на „Зеления телефон” за замърсени с отпадъци терени на общинското депо на Пазарджик и в квартал Луковица – гр. Пещера инспекцията реагира веднага и даде предписания да бъдат почистени и да не се допускат нови замърсявания.

Проверки на общинските депа в Пещера и Стрелча констатират идентични проблеми: самозапалване на биогаз и замърсяване с леки фракции на терени, съседни на депата, особено при силен вятър. Дадени са предписания за почистване на замърсяванията и извършване на документален контрол на приеманите за обезвреждане отпадъци на депото в Пещера. След предписание на РИОСВ община Стрелча почисти замърсяване с отпадъци на терени по пътя за гр. Копривщица, констатирано при проверка по подаден сигнал.
През април проверките продължават.